Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

inezzie
6132 4245
Reposted frombanitka banitka
inezzie
6188 e277 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
inezzie
6187 e372 500
Reposted fromparkaboy parkaboy

May 23 2015

2259 5ea4 500
Reposted fromfeliciteysmoaks feliciteysmoaks
inezzie
2933 3f4e 500
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia

March 01 2015

inezzie
Play fullscreen
A mówią że nieładnie mieć myśli złe
Trochę ich mam
Zabierz sobie ile chcesz

Za każdy błąd zapłaczę się
Później łzy podgrzeję i
Wypatrują bóg wie gdzie

Nie umiem już próbować sił
One niech spróbują mnie
Każda sobie weźmie część
Gdy smutno mi pokruszę chleb
Później zjem za każde z nas
Nim ostatni zamkną sklep
Nie spaceruję nago
Nie wypada zbyt głośno mi się śmiać
Patrzą źle gdy do siebie gadam i
Dają mi tak niewiele szans

Tak staram się nie zawieść cię
Zwodzę lecz mówią mi że
Pokuszenie to nie grzech
Swą głowę chcę zamienić bo
Może ktoś ma lepsze i
Już nie potrzebuje ich

Nie spaceruję nago
Nie wypada zbyt głośno mi się śmiać
Patrzą źle gdy do siebie gadam i
Dają mi tak niewiele szans

Nie spaceruję nago
Nie wypada zbyt głośno mi się śmiać
Patrzą źle gdy do siebie gadam i
Dają mi tak niewiele szans
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
inezzie
6426 7cc6
Reposted fromPaulaaa Paulaaa
inezzie
8593 acc5 500
Reposted fromPaulaaa Paulaaa
1103 0258 500
Reposted frombabyface babyface
inezzie
0573 aec1 500
Reposted fromPaulaaa Paulaaa
inezzie
1031 9c31 500
Szczecin
Reposted frommaliszkowy maliszkowy
4518 c9dc
Reposted frombabyface babyface
inezzie
9320 7109 500
Reposted fromministerium ministerium
inezzie
0511 fc0c
Reposted fromaellothewind aellothewind
inezzie
Reposted fromshakeme shakeme
inezzie
4429 d4bf
Reposted fromnotgiveup notgiveup
inezzie
4526 e2e1
Reposted fromnotgiveup notgiveup
inezzie
Reposted fromshakeme shakeme
inezzie
Reposted fromshakeme shakeme
inezzie
7013 9fa7
Reposted fromnotgiveup notgiveup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl